Sponsoring Werkgroep Ziengaovut Etten-Leur

Een Stichting of een Werkgroep die uit vrijwilligers bestaat, is afhankelijk van bijdragen van particulieren, instellingen en vooral grote en kleine bedrijven om jaarlijks de financiële begroting rond te krijgen en de Ziengaovut te organiseren die jaarlijks op het programma staat.
Onder sponsors verstaan wij:
Iedereen die al dan niet voor een tegenprestatie onzerzijds, financiële middelen of andere diensten beschikbaar stelt.

De Bedrijven en instellingen die dat ditjaar doen zijn te vinden op deze pagina.

Hoe kan je sponsoren:

Dit kan ondermeer door het volgende:


Als tegenprestatie bieden wij u afhankelijk van de soort sponsoring:


Wij verzekeren u dat alle bijdragen op de juiste manier worden aangewend. De hoogte en de aard van de sponsoring laten we graag aan u over. Wij zorgen graag voor een factuur die in onze administratie wordt opgenomen.

Meld u aan via contacten en informeer naar de mogelijkheden. Alvast van harte bedankt voor de getoonde belangstelling.

Sponsoren gezocht:

Momenteel zijn wij nog op zoek naar: