Vrijwilligers Ziengaovut

Onze Werkgroep Ziengaovut is steeds op zoek naar vrijwilligers die zich enthousiast en onbetaald echter niet vrijblijvend willen inzetten voor de activiteiten rond de Ziengaovut die wij ieder jaar weer willen realiseren en dat zijn er nog al wat.
Om het evenement Ziengaovut in stand te houden - en wat is een Carnaval zonder eigen Carnavalslied - doen wij een beroep op uw medewerking.
Ieder jaar zijn we op zoek naar vrijwilligers voor het volgende:
- Vertegenwoordigers van deelnemende groepen die hun stem willen laten gelden in
  de Werkgroep en meewerken aan de organisatie
- Jury leden voor de Ziengaovut
- Meewerkende leden in het bestuur van onze Werkgroep ten behoeve van een 
  nader vast te stellen takenpakket

Aanmelden
Kandidaten, zowel mannelijke als vrouwelijke, voor een van de bovenstaande functies worden vriendelijk verzocht zich aan te melden via een van onze contactpersonen, zodat wij contact met u op kunnen nemen voor een oriënterend gesprek om een en ander nader toe te lichten.
Bij voorbaat al onze hartelijke dank voor de getoonde interesse.