Historie Ziengaovut

De Ziengaovut is dé avond waarop het carnavalslied wordt gekozen voor Etten-Leur van het betreffende jaar (of seizoen). De avond wordt in principe gehouden op de eerste zaterdagavond ná de viering van 11/11 van zowel  Stijloren als Leurse leut.
Dit geeft als voordeel dat de beide prinsen met gevolg, aanwezig kunnen zijn. En zoals het reglement van de Ziengaovut zegt, kunnen dan de prinsen de loting doen.

Terugblik
De Ziengaovut bestaat al een geruime tijd (1972), maar in 1995 is de werkgroep Ziengaovut (WZA) opgericht.
Deze groep bestond uit 2 leden van de Stijloren en 2 leden van Leurse Leut aangevuld met een aantal vrijwilligers. Ria Voesenek, helaas overleden, was hierbij de grote trekker. Qua samenstelling is deze groep al vele malen veranderd, wat niet altijd ten goede kwam van de Ziengaovut zelf.
Ook is de avond een aantal keer van locatie veranderd, van Nobelaer naar Racket sport en van Racket sport naar de huidige locatie het Turfschip. De werkgroep Ziengaovut is hierbij natuurlijk ook afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Dit loopt ieder jaar een klein beetje terug.
Het is zelfs ook zo geweest dat er te weinig inschrijvingen waren zodat de werkgroep heeft moeten besluiten het evenement, zoals in 2008, af te blazen.
Voor de werkgroep is dit wel het dieptepunt geweest. Aangezien er eigenlijk wel wat kapellen, bandjes, zangers, zangeressen, muziek- en theatergezelschappen in Etten-Leur zijn, was het met 4 inschrijvingen een zeer teleurstellend jaar.

Reglement
Met het verruimen van het reglement, qua uitvoering van het nummer, heeft de Ziengaovut in 2009 weer een respectabel aantal van 13 deelnemers gehad.
Hopelijk kan de werkgroep deze ingeslagen weg in de komende jaren voortzetten.

Jury
De werkgroep probeert ieder jaar een goede jury weg te zetten. Dat valt zeker niet mee. Buiten het feit dat deze kundig moet zijn, mogen ze ook niet partijdig zijn. Dat is in ieder geval al moeilijk in een gemeente waar men bijna iedereen wel ergens van kent.

Presentatie
Ook heeft de Ziengaovut meerdere presentatoren gekend. Wie herinnert zich niet de stem van spraakwaterval, Cees Maas. Ook Peter Meesters en Mels Hermus hebben zich laten verleiden voor een presentatie. De vrolijke en charmante dames van de JaCoCa’s (Jacqeline, Conny en Carla) hebben ook diverse malen hun bijdrage hieraan verleend. En ja, zelfs prinsen van Etten en Leur, hebben gezamenlijk de avond aan elkaar gepraat. vanaf 2009 heeft de werkgroep het genoegen gehad om 2 uiterst sympathieke heren, Gerardus Bartels en Freddy van Peer, op het podium te krijgen.