Bestuur Ziengaovut

Begin 2004 is een nieuwe Werkgroep Ziengaovut (WZA) samengesteld. De Werkgroep bestaat vanaf juni 2016 uit zowel oude bekende als nieuwe leden.

Wij stellen ons aan u voor:

Bestuurslid Functie
Pascal Roeloffs Voorzitter DB
Patrick van Beek Secretaris

DB

Gijs Franken Penningmeester DB
Aniek Brugman Bestuurslid

Leila Verwijmeren
Bestuurslid
Sven Willemen BestuurslidHet Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

De Werkgroep Ziengaovut (WZA) is een zelfstandig operend onderdeel van de Stichting Carnavalsoptocht Etten-Leur sinds november 2007 waartoe een overeenkomst tussen beide partijen is afgesloten op initiatief van Karnavalsvereniging Leurse Leut en Stichting Carnaval de Stijloren respectievelijk de overkoepelende organisaties voor de carnavalsviering in Leur en Etten.

De Stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel Regio West Brabant in Breda onder nummer 41102354.

Buiten de bestuursleden kent een Stichting en daarmee de werkgroep Ziengaovut geen leden echter wel vrijwilligers om onze activiteiten te realiseren.

De Stichting heeft geen winst oogmerk.

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers die onbetaald hun activiteiten uitvoeren. Vrijwilligerswerk heeft geen vrijblijvend karakter want de jaarlijkse Ziengaovut die de Werkgroep organiseert moet wel doorgang vinden. Dat vergt inzet, betrokkenheid en gemaakt afspraken nakomen, de basis voor iedere organisatie.

Het Bestuur heeft de taak/rol, de juiste voorwaarden te scheppen om de Werkgroep te laten functioneren en de Ziengaovut te verzorgen of met andere woorden het Bestuur zorgt voor de randvoorwaarden, continuïteit, ondersteunt waar mogelijk en regelt zaken rond vergunningen en geldmiddelen.

We beschikken over een huishoudelijk reglement. Eveneens zijn functieprofielen en een takenpakket per bestuurslid opgesteld.

Vanaf juni t/m november van ieder jaar wordt minimaal 1 maal per maand vergaderd. Ter ondersteuning van de realisatie van alle activiteiten wordt gebruik gemaakt van draaiboeken en actielijsten.

Ieder jaar vindt een evaluatie plaats met de Stichting Carnavalsoptocht Etten-Leur waarin verantwoording wordt afgelegd van de uitgevoerde activiteiten en de daarmee gemoeide financiële vastlegging.