Reglement Ziengaovut

Artikel 1:

De zang van het Etten-Leurs carnavalslied dient live te zijn, de begeleiding van het nummer mag door ieder instrument gedaan worden, of door een andere soort geluidsdrager. Indien gebruik wordt gemaakt van een band moet deze op voorhand aangeleverd worden bij de secretaris van de werkgroep. Deze dient uiterlijk op 18 november 2017 in het bezit te zijn van de werkgroep, bij voorkeur bij de secretaris.

Artikel 2:

Het lied mag maximaal 4 minuten duren.

Artikel 3:

De volgorde van optreden wordt door de prinsen van Etten en Leur door middel van loting op de avond zelf vastgesteld.

Artikel 4:

De deelnemers komen uit in twee categorieën. Dit betreft een Kiender Categorie en een Volwassen categorie. Deze is ingedeeld in onder de leeftijd van 18 jaar en boven de 18 jaar.
Als puntenwaardering krijgt ieder lied een cijfer van 1 t/m 10, hierbij zal met decimalen gewerkt worden. Na het optreden zal door ieder van de juryleden afzonderlijk gelijk een punt worden vastgesteld, deze kan niet meer veranderd worden.
De jury zal beoordelen op een aantal punten:

Ook zal de ieder afzonderlijk jurylid een klein juryrapport opstellen welke overhandigd zal worden aan de deelnemers. Dit zal geschiede enkele weken na de Ziengaovut zelf.

Artikel 5:

Na telling van de punten zal door de jury bekend worden gemaakt welke 5 deelnemers de beste prestatie hebben weggezet, deze bands zullen nogmaals hun carnavalsnummer ten gehore brengen. Aan de hand van dit optreden zal de jury nogmaals een beoordeling geven, dit zal in onderling overleg gaan. Na deze beraadslaging is de winnaar van de Ziengaovut bekend.

Dit artikel kan wijzigen aan de hand van het aantal deelnemers. Hierover zal worden geïnformeerd op de avond zelf!

Artikel 6:

De uitslag van de jury is bindend. Correspondentie en beroep op jurering en uitslagen is niet mogelijk.

Artikel 7:

Uiterlijk 11 november 2017 dient iedere deelnemer zich schriftelijk aangemeld te hebben of digitaal via email; het arrangement en de tekst moet vóór 14 november 2017 bij het secretariaat van de werkgroep Ziengaovut zijn, bij voorkeur digitaal per mail. Als alles op tijd is ingeleverd wordt er een extra punt toegekend.

Artikel 8:

De Zotte Showprijs wordt uitgereikt aan de deelnemer die zich op een bijzondere manier onderscheidt van de rest van de deelnemers door originaliteit in de presentatie. De Jury bekijkt of een groep of solist in aanmerking komt voor deze prijs. Bij de Kiender Ziengaovut en Ziengaovut zelf zullen er dus mogelijk 2 prijzen uitgereikt worden. Het is ook mogelijk dat deze prijs niet uitgegeven wordt.

Artikel 9:

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de werkgroep Ziengaovut.