Over CD's

In de afgelopen jaren zijn er opnames gemaakt van de eerste 2 en later de eerste 5 deelnemers die volgens de jury het beste hadden gepresteerd.

Deze opnames werden op (vinyl) plaat en later op CD opgenomen. Op plaat waren er 2 opnames; de a kant voor de winnaar en op de b kant de tweede geplaatste. Meer liedjes pasten toentertijd niet op een single (45 toeren) zoals dat destijds nog heette.

De platen en CD’s werden in een oplage van 500 stuks gemaakt en 100 stuks dienden door de deelnemers zelf te worden verkocht.

Ook waren er deelnemers, net als dat momenteel ook nog gebeurt, die hun carnavalslied zelf op CD uitbrengen.

Vanaf 2009 wordt alle deelnemers aan de Ziengaovut de gelegenheid geboden om gratis hun lied op CD op te nemen. Het opnemen van een lied is geheel vrijblijvend cq deelname hieraan is niet verplicht. De volgorde op CD wordt bepaald aan de hand van de uitslag van de jury. Het lied van de winnaar wordt als eerste lied op de CD geplaatst.

Ook de teksten van de liedjes worden voor zover mogelijk op onze website geplaatst. 

In 2009 heeft de Werkgroep Ziengaovut het initiatief genomen om de eerste verzamel CD uit te brengen van Carnavalsliedjes die in de afgelopen 36 jaren zijn vertolkt.

Deze liedjes worden tijdens carnavals evenementen nog regelmatig gedraaid en zijn dikwijls nog heel populair.

Ook de teksten ervan zijn meestal nog beschikbaar en eventueel op deze Web site te vinden.

Voor 2009 is een verzamel CD uitgebracht met 10 willekeurige liedjes uit het verleden aangevuld met het bonus “volklied” van Ut Zwaaigat en het Stijlorenrijk.

De uitgebrachte verzamel CD’s vanaf 2009 zijn te koop via contacten en de prijs bedraagt € 7,00.

Uiteraard hebben wij componisten en tekstschrijvers van de betreffende liedjes toestemming gevraagd om deze te hergebruiken in verband met BUMA rechten.