CD kopen

Vanaf 21 november 2009 is de verzamel CD voor de prijs € 7,00 te koop.

Vanaf 17 januari 2010 is de CD van de Ziengaovut 2009 voor de prijs van € 10,00 te koop.

Voor meer informatie betreffende de CD’s zie eerste verzamel CD en Historie Ziengaovut en CD’s.

De opbrengsten zijn bestemd om de kosten te dekken voor het opnemen en aanmaken van de CD’s.

De meeropbrengst is bestemd voor de organisatie van de jaarlijkse Ziengaovut.

Iedereen, die carnaval een warm hart toe draagt en vindt dat een jaarlijks carnavalslied in Etten-Leur een must is, koopt natuurlijk een CD.

CD’s zijn verkrijgbaar via een berichtje aan het secretariaat. Gegevens kun je vinden via contacten.